Sveriges Mediebyråer:

Föreningen Sveriges Mediebyråer är en ideell förening vars syfte är att tillvara ta sina medlemmars (mediebyråernas) intresse, genom att konkurrensneutralt främja mediebyråbranschens utveckling avseende kompetens, affärsmöjligheter, identitet och etik. Organisationen har idag 29 medlemmar som tillsammans hanterar ca 13 miljarder kr i medieinvesteringar årligen åt sina kunder.


Nowa Kommunikation:

Nowa är en mediebyrå, en PR-byrå och en reklambyrå som erbjuder helhetslösningar inom kommunikation till företag och organisationer. Man är ca 30 personer där merparten är placerade på huvudkontoret i Göteborg, i Skåne agerar Impact som projektledare för Nowas kunder som agerar på denna marknaden.