Många upplever att dom inte längre får något genomslag på sin marknadsföring. Mediebruset hårdnar för varje dag och kunderna ändrar sina medievanor allt oftare.

Genom vår kunskap, erfarenhet och analyser hjälper vi er göra rätt val för att få ett bättre utfall på er marknadsföring.

Målgruppsanalyser
Vem är kunden och vilka medier når man dom bäst i.

Marknadsundersökningar
Hjälper er ta reda på vilka era kunder är och vad dom tycker om er.

Mediaplanering
Vilka medier lämpar sig bäst utifrån målgrupp, budskap, budget, räckvidd, frekvens och mål.

Medieuppköp
Bäst förutsättningar utifrån era budgetramar.

Mediekontakt
Hanterar kontakten med befintliga och nya mediekanaler.

Projektledning
Ser till att delmålen nås i tid på smidigast sätt.

Faktura hantering
Säkerställer att leveransen var i rätt kvalitet och kvantitet.

Bevakning av digitala medier
Vi håller koll på vad kunderna skriver om er.

Uppföljning
Hur blev utfallet på kampanjerna i försäljning, vad fungerade bra/dåligt, vad kan förbättras för ett bättre utfall nästa gång.

PR
Vi hjälper er nå ut med budskapet i redaktionell miljö.